Proces:
Det kan være en uoverskuelig proces for mange at bygge nyt eller at bygge om. Om det er en ny privat bolig, inddragelse af et tørreloft til en ejerforening eller et nyt firmadomicil til en virksomhed kan processen fra idé til realisering være lang og kompleks.

Nordahl og Refnov Arkitekter har mange års erfaring med at føre både private bygherrer, boligselskaber og boligforeninger samt større og mindre virksomheder sikkert igennem byggeriets forskellige faser. Et projektforløb kan opdeles i følgende faser:

Idéfasen
I den første fase mødes vi for at afklare jeres byggedrømme. Vi laver en besigtigelse og opmåling af de eksisterende forhold og udarbejder tegninger der belyser projektets hovedidé og koncept. Tegningerne viser typisk et formudtryk og den overordnede disponering af rummene via planskitser, volumenstudier og eventuelt en 3Dmodel.

Skitsefasen
I denne fase viderebearbejder vi hovedidéen ud fra jeres bemærkninger til idéoplægget. Tegningerne digitaliseres og målsættes. Tegningerne udarbejdes typisk som farvelagte planer, facader, snit og eventuelle rumlige illustrationer. Desuden laves typisk en materialeliste, der sikrer, at den stil i ønsker jer tilgodeses. Ud fra skitseprojektet kan der eventuelt laves et estimeret byggebudget.

Myndighedsfasen
I myndighedsfasen sikrer vi at gældende lovgivning tilgodeses. Tegningerne fra skitsefasen detaljeres yderligere og der tilknyttes i denne fase eksterne rådgivere, så som ingeniør, landmåler og andre nødvendige specialiser til udarbejdelse af eksempelvis statiske beregninger og arealopgørelser.
Tegninger og beregninger indsendes til den pågældende kommune med henblik på at få en byggetilladelse.

Projekteringsfasen
I denne fase indarbejder vi eventuelle ekstra myndighedskrav i projektet og tegningerne detaljeres yderligere, typisk suppleret af eksempelvis opstalter af interiør, elplaner, vvsplaner og diverse knudepunktsdetaljer. Desuden udarbejdes arbejdsbeskrivelse og tilbudslister, som den bydende entreprenør kan give et fast tilbud ud fra.

Udførelsesfasen
I denne fase kan vi deltage i kontraktforhandlingerne med entreprenøren, føre tilsyn på byggepladsen, afholde byggemøder og sikre at tidsplan og økonomi overholdes helt frem til det det færdige byggeri overdrages til jer. Omfanget af vores deltagelse i denne fase afhænger af projektets størrelse og kompleksitet.

Vi kan enten varetage et helt projektforløb fra idé til udførelse eller vi kan være med på sidelinjen som jeres bygherrerådgiver og sikre at processen forløber til jeres tilfredshed.

 

© 2019 NORDAHL REFNOV ARKITEKTER APS   OTTO BUSSES VEJ 5A   4. SAL,   OBV 028 2450 KØBENHAVN SV    INFO@NRARK.DK

Close Menu